آمادگی برای مصاحبه کبک

دوستان تلفن استادم که معجزه کرد تا تو مصاحبه موفق شدم

آقای آسمانی:٠٩١٢٣٧٨۶٧١٩  ------ ٠٩٣۵٩٣٨٧۶۵٧

/ 2 نظر / 10 بازدید
هدیه

ممنونم از اینکه زود جواب دادین

samira

سلام این آقا استاد منم بوده....بی نظیره.... خیلی بهش مدیونم