گلباران

آمادگی مصاحبه کبک2
نویسنده : - ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ شهریور ،۱۳۸۸
 

تلفن دفتر استاد فرانسه خودم برای مصاحبه:٢٢٠٩۵٨۶٠ آقای آسمانی در نوشته های قبلی تلفن ثابت را ننوشته بودم که اینجا اضافه شده.     good luck