گلباران

آمادگی برای مصاحبه کبک
نویسنده : - ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۸
 

دوستان تلفن استادم که معجزه کرد تا تو مصاحبه موفق شدم

آقای آسمانی:٠٩١٢٣٧٨۶٧١٩  ------ ٠٩٣۵٩٣٨٧۶۵٧