گلباران

آمادگی مصاحبه کبک2
نویسنده : - ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ شهریور ،۱۳۸۸
 

تلفن دفتر استاد فرانسه خودم برای مصاحبه:٢٢٠٩۵٨۶٠ آقای آسمانی در نوشته های قبلی تلفن ثابت را ننوشته بودم که اینجا اضافه شده.     good luck


 
 
آمادگی برای مصاحبه کبک
نویسنده : - ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۸
 

دوستان تلفن استادم که معجزه کرد تا تو مصاحبه موفق شدم

آقای آسمانی:٠٩١٢٣٧٨۶٧١٩  ------ ٠٩٣۵٩٣٨٧۶۵٧


 
 
آمادگی مصاحبه کبک(فرانسه)
نویسنده : - ساعت ۸:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸۸
 

 
 
آمادگی برای مصاحبه
نویسنده : - ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸۸
 

اکثر دوستان شماره استاد فرانسه راخواسته بودند

آقای آسمانی :09359387657